WiFi

Har du brug for at komme på nettet, så kan du benytte vores WiFi, som er tilgængelig på alle Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker

Sådan kommer du på vores WiFi

Du skal tilslutte dig netværket LTKAIR, hvorefter der automatisk kommer en login-skærm. Hvis login-skærmen ikke dukker op af sig selv, kan du åbne en browser og gå til www.ltk.dk, så skulle du få mulighed for at logge dig ind.

Du kan logge ind på netværket på flere måder:

  • SMS - få en kode via SMS på en dansk mobiltelefon for at logge dig på netværket
    Indtast dit mobilnummer, så får du tilsendt en kode, som du efterfølgende skal indtaste
  • Det er også muligt at logge på netværket vha. Facebook eller Google

Hvis du har problemer med adgangen, kan du henvende dig til personalet.

Det trådløse internet kan benyttes både på smartphone, tablet og bærbare computere.