Reglement

Hvem kan bruge biblioteket?

Biblioteket er for alle. Det er gratis at låne på biblioteket.

For at låne bøger, musik og andre materialer med hjem skal du være registreret som bruger. Vær opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i kommunen.

Hvordan bliver du registreret som bruger?

Det kan ske enten ved personligt fremmøde eller elektronisk. Du skal oprette en pinkode, når du registreres.

Pinkoden bruges ved udlån, reservering og fornyelse - til at se, hvad du har lånt og til andre af bibliotekets digitale tilbud.

Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter adresse, e-mail, telefonnummer m.m.. Du kan opdatere dine oplysninger på din lånerprofil på bibliotekets hjemmeside eller per e-mail.

Sundhedskortet er dit lånerkort. Det skal medbringes hver gang du låner. Kortet er personligt, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. Mister du kortet, skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.

Børn kan få udstedt et lånerkort eller bruge deres sundhedskort.

Persondata

Biblioteket overholder bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

Læs mere om hvilke persondata vi gemmer, og hvad de bruges til, på vores side om Privatlivspolitik.

Hvor længe kan du låne?

Lånetiden er normalt 31 dage. Visse materialer har en kortere lånetid. Lånetiden fremgår af udlånskvitteringen.

Biblioteket tilbyder at sende påmindelser på sms og e-mail 3 dage inden afleveringsfristen. Det er dog altid dit eget ansvar at overholde afleveringsfristerne.

Det enkelte bibliotek kan fastsætte begrænsninger for den enkelte brugers samlede antal udlån.

Hvordan afleverer du?

Du kan se hvornår materialet skal afleveres på din udlånskvittering. Når du afleverer materiale, kan du vælge at få en kvittering på papir eller email. Den er din dokumentation for, at det er afleveret.

Du kan se en oversigt over dine aktuelle hjemlån, bestillinger og reserveringer på bibliotekets hjemmeside eller i vores app Biblioteket.

Hvordan fornyr du?

Du kan forny det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre.

Der kan være begrænsninger på, hvor mange gange et materiale kan fornys. Visse materialer kan ikke fornys. Fornyelse kan tidligst ske 14 dage før den aktuelle afleveringsfrist.

Du kan forny dine materialer via app'en Biblioteket, via bibliotekets hjemmeside, pr. e-mail, telefonisk eller ved personlig henvendelse.

Det er også muligt at forny per sms ved at sende teksten LY FORNY ALLE til 1910. Det koster almindelig sms-takst. Påmindelserne du modtager fra biblioteket sendes ikke fra 1910, så det er ikke muligt blot at besvare bibliotekets sms'er – du skal selv sørge for vælge 1910 som modtager af dine forny-sms'er. Vær yderligere opmærksom på at dit forsøg på fornyelse først er registreret, når du får en sms retur med status på hvorvidt materialerne rent faktisk kunne fornys. Modtager du ikke en kvittering på sms, er dit forsøg på at forny ikke blevet registreret, og du må derfor forsøge igen. Husk at sende sms'erne til 1910.

Hvordan reserverer du?

Du kan reservere/bestille materiale via app'en Biblioteket, via bibliotekets hjemmeside, per e-mail, telefonisk eller personligt på biblioteket.

Du modtager besked fra biblioteket via sms, e-mail eller pr. brev, når materialet er klar til afhentning. Materialer, som biblioteket ikke selv har, forsøges skaffet fra et andet bibliotek.

Gebyrer

Hvis lånetiden ikke overholdes, betales gebyr efter aktuelle takster, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Gebyrer tilskrives per afleveringsdato. Det betyder at materialer med samme afleveringsdato, der afleveres eller fornys for sent, tilskrives ét gebyr.

Vær ekstra opmærksom på at få afleveret eller fornyet inden afleveringsfristen udløber. Materialer afleveret udenfor bibliotekets åbningstid, registreres først afleveret næstkommende åbningsdag. Du kan forny på bibliotekets hjemmeside, per e-mail eller telefonisk.

Når lånetiden er overskredet med 3 dage, eller så snart den er overskredet for et reserveret materiale, sender vi en hjemkaldelse på sms, e-mail eller e-Boks. For at undgå yderligere gebyrer, bør du aflevere materialet hurtigst muligt eller kontakte personalet i det fælles betjeningspunkt.

Du skal betale et gebyr, hvis lånetiden overskrides, uanset om du har modtaget en påmindelse eller ej.

Når lånetiden er overskredet med 30 dage sendes en saldoopgørelse og der oprettes en erstatning på det lånte materiale, plus gebyr. Såfremt materialet herefter afleveres, bortfalder erstatningen, men gebyret fastholdes. Hvis du genfinder erstattet materiale i op til en måned efter erstatningen er betalt, kan du få erstatningen refunderet.

Hvis du samlet skylder 200 kr. eller mere i gebyrer, mister du retten til at låne yderligere materialer, indtil gælden er betalt.

Erstatning

Hvis materialerne bliver ødelagt eller bliver væk, skal de erstattes. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget udstyr i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.

Udelukkelse og bortvisning

Biblioteket er for alle. Du skal derfor respektere god ro og orden og følge anvisninger fra personalet. I modsat fald kan du bortvises og udelukkes fra brug i en periode.

Du kan blive udelukket fra at låne på biblioteket, hvis lånte materialer gentagne gange ikke bliver afleveret, afleveres i beskadiget stand, eller hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer. Udelukkelse vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel. Skyldige beløb overdrages til kommunens opkrævningsafdeling.